د هوسۍ ضمانت!

د هوسۍ ضمانت!

له عبرت څخه ډکه کیسه

رسول الله ﷺ د غر په يو ډډه کې روان وه ، ګورى چې يو ښکارى يهودى دى او يوه هوسۍ يې نيولى او هوسۍ بيچاره چغى وهى او اسمان طرف ته يې خوله نيولى ده او رسول الله ﷺ ورته راغى او هوسۍ زورونه کوى او له يهودى څخه ځان خلاصوى .

کله چې رسول الله ﷺ ورته راغى او هوسۍ ته وايې چې ولى زورونه کوى ، نو هوسۍ رسول الله ﷺ ته وايې چې اى د الله ﷻ رسوله : زما دوه بچې دى او له دې غر نه اخوا دى او زه دى يهودى ته وايم چې ما ته يو څه وخت اجازه راکړه چې زه لاړه شم او خپلو بچو ته شيدى ورکړم ، نو بيرته به تاته راشم خو دا ما ته اجازه نه راکوى او ما نه پریږدى چې لاړه شم .

نو رسول الله ﷺ دى يهودى ته وايې چې اى يهودى ! دا هوسۍ داسې وايې نو ته ورته ولى اجازه نه ورکوى؟

نو يهودى رسول الله ﷺ ته وايې چې دا څنګه کيداى شى چې زه دى ته اجازه ورکړم او دا لاړه شى او بيرته دى ما له راشى دا خوشى خبرى دى .

نو رسول الله ﷺ ورته وايې چې دى ته اجازه ورکړه چې لاړه شى او خپلو بچو ته شيدى ورکړى ، بيرته به تا له راشى او يهودى ورسره دا خبره نه منى .

بلاخره رسول الله ﷺ يهودی ته وايې چې دى ته اجازه ورکړه ، زه يې ضمانت کوم او تاسره به زه تر هغې پورې ناست يم ترڅو چې دا هوسۍ بيرته نه وى راغلى او زه به له تاسره ناست يم .

رسول الله ﷺ د هوسۍ ضمانت وکړ او هوسۍ لاړه او خپلو بچو ته يې ځان ورسوه او کله چې خپلو بچو ته ورسيده نو بچو ته وايې چې شيدى زر زر وخورى ، ځکه چې ما ستاسو په ضمانت رسول الله ﷺ په ضمانت کې کينولى دى ، نو بچې خپلى مورته وايې چې په موږ ستا دا شيدى حرامى دى تر څو پورې مو چې رسول الله ﷺ د ضمانت نه نه وى خلاص کړى.

نو موږ به ستا شيدو ته خوله ونه نیسو او بيرته د رسول الله ﷺ په طرف راروانه شه.

هوسۍ د رسول الله ﷺ مخې ته ودريده ، کله چې يهودى دا حال وليدو ، نو حيران شو او رسول الله ﷺ ته وايې چې کلمه راته وايې چې ايمان راوړم : ( لااله الله محمدرسول الله ) او مسلمان شو .

ماخذ:- رښتني کیسي

سمیه سعید
t