پاکستان د هندوانو لومړنی ځانګړی پوهنتون پرانیست

پاکستان د هندوانو لومړنی ځانګړی پوهنتون پرانیست

د پاکستان صدراعظم عمران خان د هندوانو لپاره په دغه هیواد کې جوړ شوی لومړنی پوهنتون پرانیست.

عمران خان د پوهنتون د پرانیستې پر وخت وویل: د نړۍ له هرې سیمې هندوان دلته د زده کړو لپاره راتلی شي.

ویل شوي، چې پر دغه پوهنتون پاکستان زیاته پانګونه کړې.

پاکستان په وروستیو کې له هندوستان سره مذهبي رقابتونه  هم کوي او غواړي د خپلو هندوانو مخ له هندوستانه وګرځوي.
t