په بدلون کې د لوړو او ژورو منل

په بدلون کې د لوړو او ژورو منل

ژباړه: عطا محمد مياخېل
هر بدلون خپلې لوړې او ژورې لري؛ ښايي په ستونزمنو شرايطو کې خپلې شاو خوا ته وګورئ او له ځان سره ووايئ؛ چې شاوخوا خلک مو نه غواړي، په خپل نفس باندې له اړين اعتماد څخه برخمن واوسئ. ښايي ستاسو په اند بدلون کول ستونزمن کار وي، خو بايد پوه شئ، د بدلون ځواک په ځلونو، له منفي اړخونو څخه يې زيات دی. خپلې شاوخوا ته وګورئ، څوک تر ټولو غوره ژوند لري? هغه کسان چې په نفس باندې اعتماد لري او يا هغه افراد، چې د وېرې په لومه کې را ګير دي? هغه کسان چې په نفس باندې اعتماد لري، ډېره ګټه ترلاسه کوي او له بشپړې خوښۍ او خوشالۍ څخه برخمن دي او دغه راز له ډېرې آزادۍ څخه برخمن دي او د نويو تجربو په لټه کې دي.معلوماتي هر اړخيز او معلوماتي
t