له تلې تر لړمه

له تلې تر لړمه

پوهاند محمد اسماعېل يون

د تلې پر شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنې تر سره شوې، موږ ویل ځه د تلې میاشت ده ، هر څه به په تله برابر وي، ان د یو نوماند ټاکنیزه نښه هم تله وه. موږ فکر کاوه چې نوماندان او کمېسیون به هم له تلې سره لېوالتیا لري ؛ ټاکنې به ډېر ژر په همدې تله کې وتلي او هر څه چې په تله کې وي هغه به را ووځي.

خبره د تلې له پیل نه پای ته ورسېده خو تله لا معلومه نه شوه.

اوس نو خبره د لړم وروستۍ لسیزې ته ورسېده ، اوس نو زموږ ټاکنې د لړم ترحم ته انتظار کاږي ، چې څومره نېشونه پرې وهي؟ څومره یې چیچي ؟

او څو ځایه یې چیچي؟اوس نو ډول ډول پاړوګران د ټاکنو کمېسیون خوا ته ګرځي را ګرځي ،لوی او واړه پاړوګر . ګورو چې د چا دم به اغېز وکړي؟

زه خو فکر کوم چې خبره لوی دمګر او پاړوګر کې ده ، هغه چې کله یو دم واچوه ، نو سم دلاسه به د یو کاندید د خوښې نتیجه را و وځي ، ابۍ به مړه شي او تبه به یې وشلېږي ؛ نوماند به خپل لاسونه پورته کړي او کمپاینران به یې خپلې تورې وځلوي ،خپل مقامونه به خوندي کړي او که دم سست و او د بل نوماند له غاړې هم لاړې را تاوې وې، نو سروکی به همغه تننی تننی وي ،خو څو لنډۍ او غاړې به پکې تازه کېږي. نورې خبرې هم ډېرې دي، خو اوس همدومره:

شیخ فریده پټه خوله دې بهتري ده.
t