توپیر – نظم

توپیر – نظم

نن دجمعې ورځ وه
پوهنتون هم رخصت و
چکر ته نۀ وم تللی
ځکه باران ورېدۀ

زۀ المارۍ ته لاړم
ما کتابونه کتل
زما لاسو ته راغله
یوه زړه کتابچه
څلور پنځۀ ورقې
ترې شوکېدلې هم وې
پۀ کې ما ولیدلو
یو رسم شوی تصویر
څۀ عجیبه تصویر و
زړۀ وي پۀ منځ کې یې وي غشی وتی
لاندې ترې وینې څاڅي
ددغې وینو څخه
وي زرغون شوی یو ګل

پاڼې مې واړولې
وو لیکل شوی هلته
یو ډېر عجیبه نظم
دهغې نظم عنوان
وو د ‘توپیر’ پۀ نامه
نظم څۀ دا رقم و

((زما او ستا تر منځه
لېونۍ دا توپیر دی
تۀ چې خفه شې لۀما
یواځې کېنې چرته
زۀ دې بیا خواله درشم
څنګ کې دې غلی کېنم
تۀ راته نۀ راګورې
او زۀ دې مخ ته ګورم

شونډې رپېږي زما
خو څۀ ویلی نۀ شم
دسترګو کونج کې راته
ګرانې راوګورې تۀ
اوښکې مې وي روانې
ژر رانژدې شې ګلې
د لوپټې پۀ پیڅکه
کړې زما اوښکې وچې
لاس کړې چاپېره لۀما
او تسلي هم راکړې
دواړه پخلا شو سره
ددواړو روغه وشي

زۀ چې لۀ تا خفه شم
خواله مې نۀ رادرومې
پۀ کې څو شپې تېرې شي
پۀ کې مودې تېرې شي
لارې دې څارمه زۀ
خو ستا درک نۀ لږي

زۀ خپل غرور مات کړمه
پۀ پښتو خپې کېدمه
درشمه ستا تردره
راپورې وخاندې تۀ
راپورې ټوکې وکړې
او پۀ خندا خندا کې
خپل مرور پخلا کړې) )

کتابچه کېدمه زۀ
المارۍ بنده کړمه
حالت مې بل رقم شي
راباندې سر تاوېږي

ددروازې درشل کې
زما پښه ونښلي
پۀ ځمکه وغورځېږم
واپس راپورته شمه
یوه ناره وکړمه
یوه ټپه وکړمه
هغه ټپه داسې وه
ارمان ارمان تېره ساعته
بیا به رانۀ شې کۀ ملنګ درپسې شمه
۲۰۱۹/۱۰/۱۸

نورالله دیدارتوپير شونډې رپيږي زما نظم
t