افغان نیشنلیزم ( افغانیزم ) ته اړتیا ده

افغان نیشنلیزم ( افغانیزم ) ته اړتیا ده

په فردي اخلاقو کې حسادت، سیالي، سپین سترګي او حرص بد صفتونه ګاڼه شي، خو په ټولنیزوـ ملي اخلاقو کې دې ټولو ته کلکه اړتیا وي. په ملي اقتصادي سیالۍ کې باید حریص اوسئ او ټوله ګټه خپل هېواد و خلکو ته وغواړئ. د نړۍ ټول ملتونه باید خپل سیالان و ګڼئ او په سپین سترګۍ ورسره حسادت وکړئ، چې هرهغه څه هغوی لري، تاسو یې باید تر هغوی ډېر ولرئ او تاسو باید هغه څه ولرئ، چې نور یې نه لري. دا مه هیروئ، چې دغه حسادت، سیالي او حرص نه ښايي په نورو د تیري یا زیان وراړولو په مانا واخیستل شي، بلکې له دې درې واړو ځواکونو څخه د ځان پیاوړي کولو پوتنشیل رامنځته کړئ.
موږ ولې پرملي او نړیوالو سټيژونو نه وایو، چې ( بند امیر) د نړۍ تر ټولو عجیب طبیعي بند دی، چې بله جوړه نه لري؟
چا په نړۍ کې د باختر خزانې ته په اووه ګونو عجایبو کې د شمولیت کمپاین کړی دی؟
ولې دا خبره نه کوو، چې د افغانستان زعفران، انار، انګور او …. بیساري دي؟
ولې له هر تربیون څخه چیغې نه وهو، چې پامیر د نړۍ بام ګڼل کیږي او ګڼ ژوي، بوټي او د مینرالي اوبو زېرمې یې په ډاډ سره په نړۍ کې بېجوړې او بېسارې دي.
ولې غږ نه پورته کوو، چې د نړۍ په ادبیاتو کې د لنډۍ ساری نه شته ؟
ولې نړۍ نه قانع کوو، چې د ساکانو ستره ټولواکمني زموږ وه، د بلخ طلايي مدنیت تر یوناني هغه کم نه و، هیندو اریاني او بیا هیندي فیلوسوفي، باورونو، عرفان او مدنیت د کابل له اسه مايي څخه سرچینه اخیستې، د اسلامي عرفان دوه لوی مکتبونه له دې هېواده راپنځېدلي دي، سنايي غزنوي، مولانا بلخي خوشال خان خټک او غني خان زموږ ول او…
ولې هیندوکوه د ټولې سیمې د اوبو مخزن، هیلمند د اسیا نیل او نورستان د ټولې نړۍ یوازینی خوندي پاتې اساطیري ـ طبیعی میوزیم نه ګڼو؟
ولې ان پخپله نه یو خبر، چې د ( اجه ګک) حاجیګک وسپنې او د ایي ـ ناګ ( غلط یې عینک) د مېسو کان د نړۍ له تر ټولو سترو زېرمو څخه ګڼل کیږي؟
تاسو ورشئ، نور وګورئ، چې څنګه له خپلو ( نه څه ) څخه ( هرڅه ) جوړوي؟
له ټولنیزه پلوه راژوندي کېدل دغسې حسادت، سیالي او حرص غواړي، دا فردي اخلاقي عیبونه په ځانولۍ کې ووژنۍ، خو په ملتپالنې کې یې راژوندي کړئ !
هغه زه یې چې افغان نیشنلیزم ( افغانیزم ) ګڼم، دغه څه دي.
#هره ښېګڼه د افغانستان و افغان انسان لپاره !

عبدالغفور لیوالافغانیزم لیوال لیکنه
t