د نوښتګر خیال اتم فرهنګي پروګرام هم ترسره شو

د نوښتګر خیال اتم فرهنګي پروګرام هم ترسره شو

پدې پروګرام کي د کندهار د شاعرانو او فرهنګپالو ترڅنګ د ګریشک ولسوالۍ او مرکز لښکرګاه درنو شاعرانو او فرهنګپالو هم ګډون کړي وو.

په پروګرام کي دمشاعرې او مطالعې تر څنګ، ددې اونۍ د نوښتګر ځوان ستاینه هم وسوه.

د مشاعرې برخه شاعرانو دسولي، یووالي، میني او حماسې په شعرونه او ترنمونو سره ښکلې کړله.

ددې اونۍ نوښتګر ځوان مو ښاغلی امان الله “درخشان” وو، قدرمن درخشان به په راتلونکي پوسټ کي درته معرفي کړو.

نیټه: ۱۰- عقرب ـ ۱۳۹۸

ورځ:جمعه
t