د انټرنټ پر سر جنجال؛ روسيې يو قانون نافد کړ

د انټرنټ پر سر جنجال؛ روسيې يو قانون نافد کړ

روسيه کې د انټرنټ پر سر جنجالونه ډېر شوي دي، تازه د روسيې پارلمان د ازاد انټرنټ په نوم يو قانون تصويب کړی دی.

د نوي قانون پر اساس، په روسیه کې انټرنټي شبکې باید داسې ځانګړي وسایل انسټال کړي چې له ځانګړو ارتباطي ټکو سره وصلېدلی شي او د روسې د حکومت له لوري کنټرولېږي.

په دې قانون کې به انټرنټ د حکومت له لوري څارل کېږي.

ويل شوي دي، چې د دې قانون په عملي کېدو سره به روسيه د سايبري بريدونو څخه هم وژغورل شي.
t