د لاسو مچول یې په اسلام کې ددخول سبب شو

د لاسو مچول یې په اسلام کې ددخول سبب شو

ژباړه : احمد الهام

یوې فرانسوۍ میرمنې خپل څوارلس کلن زوی اسلامي مرکز ته د دې لپاره حاضر کړ چې زوی یې مسلمان شي.
زوی یې د مرکز مشر امام ته وویل چې زما مور غواړې چې ته مې په مسلمان کیدلو کې مرسته وکړې .
امام ورته وویل چې: ته پخپله غواړې چې په اسلام کې داخل شې؟
ځوان وویل چې: ما پخپله په دې اړه تر اوسه فکر نه دی کړی خو مور مې غواړې چې مسلمان شم .
امام دې ځواب حیران کړ او ځنې پوښتنه یې وکړه چې مور دې مسلمانه ده؟
ځوان ورته وویل چې نااا مور مې مسلمانه نه ده.
نو امام ورته وویل چې که دې مور درسره وې دلته یې راوغواړه چې زه خبرې ورسره وکړم
مور چې یې راغله امام ورته وویل ایا دا ریښتیا دي چې ته خپله مسلمانه نه یې او له زوی نه دې غواړې چې مسلمان شي؟ او ولې داسې غواړې؟
هغې ورته وویل چې هو بلکل ریښتیا دي او لامل یې دادی چې زه په پاریس کې په یو کوټۍ کې اوسم پر موږ مخامخ یو مسلمانه مور اوسیږي چې دوه ځوان مسلمان زامن یې پوهنتون وایي، هر سهار چې دا ځوانان له کوره ځي او هر ماښام چې بېرته راځي نو خپله مور پر لاسونو مچوي او له هغې بوډۍ سره داسې چلند کوي لکه د هیواد ولسمشره چې یي
زه هم غواړم چې کله بوډۍ شم زوی مې راسره داسې چلند وکړي او د دې پر ځای چې د بوډاګانو په مرکز کې مې واچوي پخپل کور کې مې د ولسمشرې غوندې احترام وکړي.
الحمد لله علی نعمة الاسلاممسلمانیدل موز او زوی نړۍ
t