ډاروونکي خونه

ډاروونکي خونه

امريکا کې يوه داسې ډاروونکي خونه جوړه شوې ده چې هر څوک نه شي کولی ور داخل شي. ځکه دغې خونې ته ور داخلېدل کلک او قوي زړه غواړي.

د رسنيو د راپورونو په حواله، هرڅوک که په ياده خونه کې يوه دوره ووهي نو زرګونه ډالر د انعام په توګه ورکول کېږي.

د دې ډاروونکې خونې مسوول وايي، په دې خونه کې هر څوک په مېړانې سره یوه دوره چې ۱۰ دقیقې وخت نیسي، بشپړه کړي، ۲۰ زره ډالره ډالۍ ورته ورکوي.

مسؤلين يي وايي، تر اوسه هيڅوک نه دي توانېدلي چې شل زره ډالر وګټي.
t