هرات او پښتانه

هرات او پښتانه

هرات کې درې ولسوالۍ د پښتنو دي، چې نسبي لویې او ډېر نفوسه هم دي؛ اما امنیت، پرمختګ، کاروبار، سیواد او په طبعي سرچینو یې روان کار بیخي کم او په نشت حساب دی. ښار کې هم پښتانه کم کم تر سترګو کېږي، خو په ظاهر غریب، ستړي، لاسي مذدور او بې دندو ښکاري، چې په عملي ډول یې هم له پوښتلو بعد حالت همداسې وي. اکثر یې بې تعلیمه، بې دندو، په عادي روزمذدوري مصروف، سخت کار کې بوخت او کم سهولته دي.

دولتي دستګاه کې یې شمیر د ګوتو په شمیر دی، خصوصي سکتور کې هم حساب نشي پرې کېدای. یو نیم چې چیرې پښتون سرمایه ګذار او لوی کاروبار کې بوخت ووینو، هغه هم اکثره قندهاري دي، چې د قندهار له مافیایي مشکله هرات ته راغلي او همدلته یې د ډاډ او خوندیتوب په خاطر سرمایه ګذاري کړې. همداشان دولتي بستونه هم.

له دندو او کاروباره رادېخوا، په تعلیمي او ښوونېزو پروګرامونو کې هم کم دي. پوهنتون کې د ګوتو په شمار دي، چې هغه یې هم لویه برخه د نورو ولایاتو پښتانه دي او د مکاتبو عمر لرونکي هلکان اکثره د ښار کوڅو او کمظرفه کارونو کې لېدل کېږي، البته دا کورنۍ له ولسوالیو په اړمن حالت کې ښار ته راستانه شوي کډن دي.

پښتانه عموم کې همداسې دي، خو نسبت نورو ولایاتو ته یې هرات کې شمیر، ژوند او کاروبار ډېر جوړ نه دی.

احسان الله احسانمعلوماتي هرات پښتانه
t