د خپلې ځوانۍ ساتنه کوئ!

د خپلې ځوانۍ ساتنه کوئ!

د ښو معلوماتي کتابونو مطالعه کوئ،نورو ته د ځانښودنې او عیش پرستئ په خاطر دین او دونیا مه خرابوئ، له فضول خرچۍ او کنجوسۍ څخه ځان وساتئ، د هر کار د کولو وړاندې د الله رضا او د خپل وجدان اطمینان یاد لرئ، د خپل مطلب بل ته دوکه مه ورکوئ،خوږې خبرې او ښه اخلاق په هر کار کې بریالیتوب زېری ده، ورین تندی نړۍ کې بې ارزښته خوشالي ده او د هر یو چا زړه ته مرسته ورکوئ، که غواړئ چې د هر چا په زړه کې قدردان شئ په ورین تندي او د خندا په بڼه له یو بل سره لیدنه کتنه کوئ، د غم ځپلو خورانو او بېوزلو مرسته کوئ، د خبرو پر مهال د د جذباتو، خیالاتو اخساس له ځان سره وساتئ، له مخه خپلې خبرې مه اوږدوئ بل ته هم نوبت ورکوئ چې څه وایي، مور او پلار ،مشران نیکو خلکو سره په ښه اخلاقو مخامخېږئ، په خلوت او جلوت کې الله تعالی له یاده مه باسئ، د خپل ژوند موخه محدوده کړئ بیا په ډیر احتیاط سره ژوند تېروئ.
لیکنه داکتره راضیه مفیضه
t