ځان مو څنګه چې دی هغسې ومنئ!

ځان مو څنګه چې دی هغسې ومنئ!

 څو کاله مخکې مې یوې غونډې ته خبرې کولې، په غونډه کې څو تنه زما هم مسلکي هم وو.

غونډې هم د پوښتنې او ځواب بڼه درلوده.

یو کس چې زما هم مسلکی و پورته شو، خورا وېرونکې څېره یې درلوده. دوه متره اوږد و او ۱۴۰ کیلوګرامه وزن یې درلود.

زه ۱۷۰ سانتي متره ونه لرم. په ټلوېزيون کې معمولاً سړی تر هغه غټ ښکاري چې وي. هغه زما کوچنیوالي ته حیران و.

 په ځای کې ودرېد او ويې ویل: غواړم پوه شم چې تاسې څو کیلو یاست؟ ورته مې وویل: ۶۰ کیلو یم، خو خالصه اوسپنه. تاسې باید پر هغه څه ویاړ او شکر وکړئ چې خدای پاک درکړي دي.

 ستاسې ونه نه ډېره جګه ده او نه هم ډېره ټیټه، بيخي مناسبه ده، مناسبه وړتیا لری، ملیت مو هم مناسب دی. تاسې د خدای پاک په خوښه او امر جوړ شوي او تاسې يې خوښ کړي يی.

 اوږې مو وخوځوئ، سر مو لوړ ونیسئ او استوار ګامونه واخلئ. تاسې هېڅ عیب نه لری، نه هم بېوزله یاست. تاسې همدا اوس دقیقاً ټول هغه څه لری چې ورته اړتیا مو ده.

حميدالله حميدي
t