کلتور وزارت د پاني پت فلم د محتواياتو څېړلو لپاره کمېټه جوړه کړې

کلتور وزارت د پاني پت فلم د محتواياتو څېړلو لپاره کمېټه جوړه کړې

د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرستې حسينې ساپۍ د “پاني پت” فلم د محتوا د تعقيب په موخه په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کی يوه کمېټه موظفه کړه چې دغه کمیټه به د جمهوري رياست، د ملي امنيت شورا، د جمهوري رياست د چارو ادارې لوى رياست د بهرنيو چارو وزارت، د علومو اکاډمۍ او نورو اړوندو بنسټونو د فرهنګی څانګو سره د يوشمېر خلکو د غوښتنو او اندیښنی د “پاني پت” فلم د محتوا په هکله مطرح کړی.

دغه کمېټه به له دقيقې څېړنې وروسته د خپل کار د پايلو رپوټ د اطلاعاتو اوفرهنګ وزارت ته وړاندې کړي.

دا په داسي حال کی ده چی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یاده موضوع د دوه کلونو را پدیخوا اړونده اداراتو سره د دیپلوماتیکو لارو تعقیبوی.
t