سیاست

سیاست

استاد عبدالمناف فردين

یو پروفیسور د امریکا هیواد د یوه معتبر پوهنتون څخه لیدنه کول، په یوه ټولګی کي یوې محصیلي ور څخه غوښتنه وکړل، چي موږ ته خپل استاد د سیاست د کتاب څو فصله وویل خو موږ تر اوسه د سیاست په معنا نسو پوه چي سیاست څه معنا؟ تاسو موږ ته په عامه اصطلاح سیاست را وپیژنئ!

ـ پروفیسور وویل، ډیر ښه.

ـ راته غوږ سئ ګرانو محصلانو.

ـ ما زوی ته وویل چي د واده کولو نیت لرې؟

ـ زوی مي راته وویل: هو.

ـ ما ورته وویل کومه ښځه چي زه غواړم ورسره واده کوې؟

ـ زوی راته وویل دا امکان نلري.

ـ ما ورته وویل کومه ښځه چي ما ستا لپاره انتخاب کړې ده هغه د بل ګېټس لور ده.

ـ زوی مي راته وویل بلې دا منم، مخالفت نکوم.

ـ ما بل ګېټس ته زنګ ووهه هغه ته مي وویل غواړم چي ستا لور خپل زوی ته وغواړم.

ـ بل ګیټس وویل دا امکان نلري.

ـ ما بل ګېټس ته وویل زوی مي په امریکا کي د نړیوال بانګ د څانګي ریس دی.

ـ بل ګېټس وویل: ښه نو مشکل نسته حاضر یم چي لور مي ستاسو زوی ته ورکړم.

ـ د نړیوال بانګ عمومي ریس ته مي زنګ ووهه هغه ته مي وویل چي غواړم زوی مي په امریکا کي د نړیوال بانک د څانګي ریس کړم.

ـ د نړیوال بانګ ریس راته په خندا وویل چي دا څنګه امکان لري.

ـ ما د نړیوال بانګ عمومي ریس ته وویل چي زوی مي د بل ګېټس زوم دی.

ـ د نړیوال بانګ عمومي رئیس راته وویل چي زوی ته دي ووایه چي د دوشنبې په سهار زما سره پر ټیلفون اړیکه ونیسي تر څو هغه په یوه شانداره پروګرام سره مقرر کړو…

دا یعنی سیاست…

نوټ:

زه سیاست ته د خدای د یو نعمت په سترګه ګورم او تل مي اېمل صاحب ته دا خبره کړې. دا چي موږ په مکتبي او علمي سیاست نه پوهیږو یا یې په منفي توګه د شخصي ګټي لپاره یې کاروو، زموږ ګناه ده نه د سیاست عیب! سیاست هدف ته د رسېدو بهترینه، آسانه او ارزانه وسیله ده.
t