مُطالعه

مُطالعه

لیکنه: محمود زمریالی

مُطالعه کتابتون هغه ځای دئ چي خلګ اوازونه پکښي کموي او ذهنونه پکښي راپورته کوي. مُطالعه زموږ لپاره دومره مُهمه ده لکه روزانه چي موږ ته خوراک او څښاک مهم دئ، لکه څنګه چي مځکه اوبو ته ضرورت لري همداسي موږ مُطالعې ته ضرورت لرو، که موږ مُطالعه وکړو موږ به په ژوند پوه سو مُطالعه دهر علم لپاره اساسي کلي ده مُطالعه موږ ته ساینس او ژوند را روښانه کوي مُطالعه زموږ سره کومک کوي چي په اسانۍ سره خپل اهداف لاسته راوړو، دفرانسوي فیلسوف فولتر څخه یې یوه ورځ پوښتنه وکړل چي څوک به دانسانانو پر سر باچاهي کوي فولتر ورته وویل هغه څوک به یې کوي چي کتابونه یې زده وي چي څنګه لوستل کیږي، دامریکا ولسمشر جیفرسون وویل هغوی چي لوستل کوي یوازي دوی ازاد بلل کیږي، لوستل جاهلیت او خرافات شړي چي دغه دواړه دانسانو دازادۍ اصلي دوښمنان دي، مُطالعه موږ ته کامیابي او اخلاق رابخښي کوم څوک چي مُطالعه نکوي هغوی ازادي نه پېژني هغوی خپل ځان او نور څوک سم نسي پېژندلی لکه څنګه چي بدن و سپورټ ته ضرورت لري او په سپورټ سره بدن پیاوړي کېږي، همدا ډول دماغ مُطالعې ته ضرورت لري، مُطالعه د دماغ سپورټ دئ، له بلي خوا د انسان معلومات هم زیاتوي؛ نن ورځ چی موږ د پوهانو او عُلماوو نومان اورو دوی د مُطالعې په برکت لوړي درجې ته رسېدلي دي. نو موږ باید کوښښ وکړو چی زیاته مُطالعه وکړو، داسي مُطالعه چي ګټه پکښې وي، چټي او خراب موضوعات باید مُطالعه نه کړو او کوم څوک چي مُطالعه ونلري هغوی په مجلس کي ګونګی بلل کیږي نوځکه زموږ دپاره مُطالعه مُهمه ده.
t