شکایتونو کمېسیون: د پایلو د ټاکلي وخت اعلان ځنډ د خلکو باور ته زیان رسوي

شکایتونو کمېسیون: د پایلو د ټاکلي وخت اعلان ځنډ د خلکو باور ته زیان رسوي

د ټاکنو د شکایتونو کمېسیون د ټاکنو کمېسیون څخه غوښتنه وکړه، چې د درملوک کمپنۍ له لورې د تصفیه شوي راپور په اړه دې د پرېکړې په اړه اعلان دې نه ځنډول کېږي.

د شکایتونو کمېسیون کابل کې خبري غونډې ته وویل، که دویم ځلي ټاکل شوی مهالویش نقض شي خلکو ته به د منلو وړ نه وي.
دوی له ټاکنو کمېسیون وغوښتل چې د درملاګ کمپنۍ له لوري تصفیه شوی راپور په اړه پریکړه او اعلان وکړي.
t