غزل/خالد سنګر

غزل/خالد سنګر

د محبت تاج مې په سر دی لا بې تاجه نه یم
لکه باچا ډېرو لښکرو ته محتاجه نه یم

له ګاڼو کلک او له ګلونو نه نازکه انسان
خدای پیدا کړی د یوه شي له مزاجه نه یم

په ایینه کې خپل خواشیني مخ ته ګورم مدام
څوک وايي یاره چې خبر دې زه له جاجه نه یم؟

هر وخت زما د زړه پرګل لکه شبنم وریږي
جانانه خلاص دې زه د یاد له احتجاجه نه یم

پکې انسان ته د انسان په شان نظر نه کېږي
خوښ د نړۍ له دې بدرنګ، بدرنګ رواجه نه یم
تبصره وکړئ

avatar
t