…څه به وشي؟

…څه به وشي؟

شاعر: هدایت الرحمن ډاډ

مسلماني ډېره کړم ، څه به وشي ؟
او زنده ګي ډېره کړم، څه به وشي؟

که تلاوت وکړمه ګټه مې ده
که موسيقي ډېره کړم ، څه به وشي؟

خدای پاماني مه کوه صبر وکړه
درته زاري ډېره کړم ، څه به وشي؟

درباندې غږ وکړمه ، ځان غلی کړې
که شاعري ډېره کړم ، څه به وشي ؟

په نوم دې واړومه غټه تيـــږه
خود ازاري ډېره کړم څه به وشي؟

خدايه ! شبو وغواړم را به يې کړې ؟
خدای پرستي ډېره کړم ، څه به وشي؟
تبصره وکړئ

avatar
t