د هوټل واده! نادرخان کټوازی

د هوټل واده! نادرخان کټوازی

لاسونه يي له جيبه را وايستل او يو کارډ يي هم په لاس کي وو. له جوړ په خير وروسته يي راته وول:” دغه کاټ ده ، د د دوشنبي په ماښام په …. هوټل کي د….جان واده ده ضرور به راځئ. ”
ما ورته وويل، خداي دې نيکمرغه کړي، خو په هوټل کي به ډير مصرف کيږي ولي دي په کور کي دا خوشالي نه لمانځله؟
راته ويي ويل:” څه وکړو ، سيالداري ده، کنې د ما حال خو تاته مالوم دی، څو رپۍ خو مي د ميرمني د ګيڼې وي او بل مي کور ګرو کړ ګوندي د هوټل د مصرف لپاره به زياتي بس شي. ”
دا ستونزه د ډيری هيواد والو ده، خو د دود، سيالداري او په اصطلاح د تربورګلوي له امله به کور ګرووي، د ميرمني ګاڼه به خرڅوي خو واده او اوس خو ختمونه هم بايد په هوټلونو کي ترسره کړي.
يوه ورځ له محترم کرزي صيب سره ناست وو، د هغه وخت د کرني او مالداري وزير، رحيمي صيب هم وو، ما کرزي صيب ته وويل:” ريس صيب، دغه د هوټلونو په ودونو که بنديز ولګيږي او بل ، که په اونۍ کي ليږ تر ليږه يوه ورځ غوښه بنده شي ډير ښه کار به وشي. د کرزي صيب ځواب دا وو، چي ” په ودونو کي به ګوتي ن وهې کنه د اووم نمبر فرمان کومه خرابي درلوده؟
او که په غوښه په اونۍ کي، يوه ورځبنديز ولګيږي دا به د مالدارانو په زيان وي. ”
خبره اوږده شوه ، هدف مي دا وو ” که له ټولنيزو رسنيو څخه د سياست، خبريالي او نورو موضوعاتو تر څنګ ليږ په دغو ، ناوړه او ملاماتوونکو دودونو هم خبري وسي، ګوندي د ولس په ذهنيتونو کي مو ليږ بدلون را وستی وي.
t