غزل – ضمیر احمدي

غزل – ضمیر احمدي

ــــــــــــــ
پېښه ده چې اړوي، سترګې په هر لوري مخ
دا حُسن پـرست نظر پرېوځي په ستوري مخ
ــ
چا وې چې یوه شیشه، دوه مخونه نه لري؟
زه پـکـې تـا ویـنـمه، خلک پکې ګوري مخ
ــ
دومره عادي مه ګڼه، سترګو کې د مینې خط
یو عـالـم مـانـا لـري، ځان ته د هر توري مخ
ــ
بیا به دې هم کېږمه، زه به سترګو، سترګو ته
تـه کـه وَلَـو واړوې، مـانـه پـه هر لوري مخ *
ــ
منځ کې د بې دردو چا، درک ضمیره! نه کړلو
پاتې شو پـه سپینه ورځ، پټ لکه د سیوري مخ
ــــــــــ
ضمیر ( احمدي)احمدي ادب او کلتور غزل
t