ولې له خویندو وروڼو سره د ماشوم اړیکي جدي ونیسو؟

ولې له خویندو وروڼو سره د ماشوم اړیکي جدي ونیسو؟

۱٫ ځکه چې ماشوم مو ځان ارزښتمند احساسولی شی.

۲٫ ځکه چې خویندې او وروڼه د ژوند برخه جوړوي.

۳٫ ځکه چې له عاطفي اړخه به سالم روغ او رمټ وي.

۴٫ ځکه چې د احساساتو ویل به یې ښه او روغ شي.

۵٫ ځکه چې له نورو سره چلند کې به پرځان باور لري.

۶٫ ځکه چې ذهني فشار به یې خورا ډېر را کم کړي.

۷٫ ځکه چې د اړیکو نه لرل د ژورخپګان لامل ګرځي.

۸٫ ځکه چې له ماشوم سره به د لوبو ښه ملګري وي.

۹٫ ځکه چې خبرې کول او ژبه به یې ښه وده وکړي.

۱۰٫ ځکه چې کله کله یې په مینځ کې کینه پیدا کیږي.

۱۱٫ ځکه چې ښه اړیکي د سالم شخصیت لامل کیدی شي.

۱۲٫ ځکه چې لوی خور او ورور د موروپلار په څېر وي.

شرف الدین عظیميبیلابیل عظیمي
t