سبا به نه وي ديدنونه، راشه جانانه!

سبا به نه وي ديدنونه، راشه جانانه!

څو کاله وړاندې پېښور کې له يو ملنګ مشر “غازي سيال” سره مخامخ شوم، خوږې او ژورې خبرې يې کولې.

ما د مرکې هيله ترې وکړه، په ورين تندي يې راسره ومنله.

په سر کې مې د دۂ د ژوند او شاعرۍ په اړه پوښتنې ترې وکړې، خو چې کله مې له ګلنار بېګم سره د هغه د شناخت او د هغې د غږ او هنر په اړه وپوښت، ستونی يې غوټه او سترګې يې راډکې شوې؛ ويل يې: “هغه مې لکه ورېره داسې وه، لويه هنرمنده وه او زما ډېرو سندرو ته يې تلپاتې ژوند ورکړی…”

ارواښاد غازي سيال د کوزې پښتونخوا بنو سيمه کې پيدا شوی و او نن يې د شپږاتيا کالو په عمر د مرګ پور پرې کړ.

اروا يې ښاده او جنت يې ځای

نوراجان بهير
t