زما تعویض / شپږمه خاطره

زما تعویض / شپږمه خاطره

نصيب الله زاهد

په ۱۳۹۶ ل کال کي مي ځان ته یو تعویض وکړ. دا زما د منظمو زده کړو لومړي کلونه او د ادبیاتو په نامحدود صحرا کي لومړي قدمونه ول، دا هغه وخت و، چي زه هسي په یوه سیوري پسي ګرځېدم، چي ورته کښېنم، د جهان ستړیاوي او خپل فاشلي فکرونه ورته بیان کړم.

کروړ کتاب پلورنځي ته له شریف بریال سره ولاړم، د ادبیاتو کونج ته ورلم، چېرته، چي د ادبیاتو اړوند کتابونه پراته دي له ډېرو کتابو سره نابلده وم، له یوې داسي سیمي راغلی وم، چي په ټول ولایت کي یو عامه کتابتون و او هغه ته هم په اونۍ کي د یوه نفر ور تګ غنیمت و د استاد الفت نثري کُلیات مي مخي ته راغلل، چي کتاب مي سره وا ړاوه، خبرو او منطقي نظرو خورا خوند راکړ، دم ئې کړلم، ژر مي په تخرګ کي ونیوی او په ۲۰۰ افغانۍ مي رانیوی.

اطاق ته رالم نه پوهېږم، چي څومره وخت به ئې غرق کړی وم او ځومره به مي مطالعه کړی وي، له هغه وروسته دا کتاب ما له ځانه نه دئ جلا کړی، چي کور ته ځم راسره اخلم ئې، هلته ئې هم له ځانه نه جلا کوم، چي نا قراره سم دستي ئې مطالعه کړم او دستي ارام سم.

اوس چي ئې هر څومره مطالعه کوم نه په مړېږم، هر ځل نوي نوي شیان او فکرونه را باندي چوف کوي، ممکن لنډو وختو کي ئې ځیني پاڼي د څاښت په ډول وهم څيښم.

ګُل پاچا الفت د پښتو ژبي له پنځو ستورو څخه دئ، چي د تخلیق په برخه کي تر ټولو لوړ مقام لري.
دغه له ما سره چي دئ دا کتاب محمد اسماعیل یون سره راټول کړی دئ او د “الفت نثري کُلیات” په نامه ئې چاپ کړی دئ، دا ئې څلورم چاپ دئ.

زما د ستړي اروا د ترجمان اروا دي تر او تازه وي!
t