دې عکس ته وګورئ چې د‌کوم نمبر عکس په ډول دچاغښت په ناروغي اخته يئ؟

دې عکس ته وګورئ چې د‌کوم نمبر عکس په ډول دچاغښت په ناروغي اخته يئ؟

۱ – د ډېر خوراک له امله.

۲ – د‌ ذهني فشار او سټریس له امله.

۳ – د نه ګرځېدا او کم تحرک له امله.

۴ – د‌ ډوډۍ او وريجو د‌ ډېر خوراک له امله.

۵ – جينټيکي عوامل رول پکې لري.

۶ – د‌کوليسټرولو او قندونو له امله په چاغښت اخته يې.

ياده دې وي چې چاغښت د ناروغيو په کټګوري کې شمېرل کېږي.

په پټانانو کې خو چې هرڅوک ښه خېټه ولري نېکمرغه او د ښه عقل څښتن يې ګڼي.

په کومه کټګوري کې راځئ؟

نور احمد ایل
t