سياست کې د رښتياوو سلام نه وي – هجرت الله اختيار

سياست کې د رښتياوو سلام نه وي – هجرت الله اختيار

کله وايمه چې ځه، په مخ يې ښه شه
کله وايمه چې نه، ښه کار ونه شو
کله وايم چې هغه و په غلته
کله وايمه چې ما نه زياتى وشو

موږه دواړه ښه ياران و، ښه ملګري
زموږ يو بل ته وه مينه له زړګي نه
موږ پر يو بل مهربان له ځانه زيات و
زموږ مينه وه، يوازې زموږ مينه

موږ واړه و، چې رالوى شو، يو څه پوى شو
سياست ته ورداخل شو، ځان مو ورک که
يو لټون، سرګرداني وه؛ خو اخر کې
څه مو ونه موندل بس ايمان مو ورک که

زما ملګرى په يوه لاره روان شو
زه په بله شوم روان ترېنه جدا شوم
ملګرتيا او مينه پاتې ترمنځ نه شوه
چې ملګرى مې غلت؟ که زه خطاء شوم

اوس مو يو بل باندې شک له حده زيات دى
اوس په يو بل هېڅ يقين کولاى نه شو
سياست د دونيا دومره ډېر بدنام کړو
چې کارونه هم د دين کولاى نه شو

هى توبه له سياسته مينه ښه ده
چې انسان په کې د فکر غلام نه وي
سياست له ملګرتيا سړى وباسي
سياست کې د رښتياوو سلام نه وي.

١٣٩١ل، غويى، ٢٧مه
جلال آباد ښار
t