“د غوڅو ستونو سندره”- سلیمان لایق

“د غوڅو ستونو سندره”- سلیمان لایق

دا دوران به تیر شي زموږ خبرې به شي پاتې
پاکې، پاڅوونکې او غاورې به شي پاتې
نه به شي هیڅکله د تاریخ په خوله کې وچې
مستې، رښتیندویه، زړورې به شي پاتې
ستوري به ځلیږي ، وخت به ځغلي، موږ به تللي یو
زموږ د تالا عشق لوړې ژورې به شي پاتې
هیڅ که پاتې نشي د سپرو په زخمي چیغو کې
زموږ د غوڅو ستونو سرې سندرې به شي پاتې
نور سپاره به راشي زموږ پر لیکه میدانونو ته
څه که موږه نه یو، زموږ غورې به شي پاتې
نشته ده خطا د توپانونو په نرخونو کې
خاورې به باد یووسي خو ډبرې به شي پاتې
هرڅه به راووزي د تیاره سمندر څنډې ته
زوړ صدف به مات شي مرغلرې به شي پاتې
بله ویره نشته د لایق د مرګ په پیښه کې
ډک جام به یتیم شي لب شکرې به شي پاتې

ولفرات ۱-۱-۲۰۰۰
t