د خصوصي ادارو د کارمندانو د تقاعد مقرره جوړه شوه

د خصوصي ادارو د کارمندانو د تقاعد مقرره جوړه شوه

د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي، چې د خصوصي ادارو د کارمندانو د تقاعد لومړنۍ مقرره بشپړه او سر له نن څخه نافذه شوه.

د وزارت د معلوماتو له مخې دا مقرره نن ولسمشر غني لاسلیک کړه، چې ورسره به د خصوصي ادارو مالکان خپلو کارکوونکو ته د تقاعد په ورکړې مکلف شي.

تر دې مخکې دغو کارکوونکو تقاعد نه درلود.

د نوې مقررې له مخې به خصوصي ادارې د هر کال کار په بدل کې خپلو کارکوونکو ته د یوې میاشتې معاش د تقاعد په ډول ورکوي.
t