سبک څه ته وایي ؟

سبک څه ته وایي ؟

سبک یوه عربي کلمه ده چې د سرو او سپینو زرو ویلي کولو او په قالب کې اچولو ته وایي.

سبک په لغت کې د (زرو) یوې ټوټې ته هم وایي، خو په ادبي اصطلاح کې سبک د یوه ادیب، شاعر او لیکوال د لیکنې، وېنا خاصې لارې، طریقې، روش او اسلوب ته ویل کیږي.

په (پښتوسیند) کې سبک داسې تعریف شوی دی.

((سبک د افکارو بیانولو خاص طرز، روش او طریقې ته وایي))

غربیان د سبک په مقابل کې د (سټایل) کلمه کاروي، چې سټایل یوه لاتیني کلمه ده، چې د (سټالېس) څخه مشتق شوې ده چې یوناني ژبه کې یې (سټایلوس) بولي، چې په هندي ژبه کې ورته ( شیلي) وایي. په اردو کې ورته (اسلوب) په پښتو کې ورته (ډول) او په فارسي کې ورته (روش) وایي.

(سټایلس) په لاتیني ژبه کې هغې الې ته ویل کیږي، چې د هغې په وسیله به یې پر مومیایي تابلو ګانو لیکنې کولې، چې بیا وروسته سبک بله معنا غوره کړه.

سبک په ادبیاتو کې د یوه ادیب، لیکوال او شاعر د لیکنې خاص طرز، روش، د الفاظو ترکیب، د ژبې دود او خصوصیاتو ته ویل کیږي.

نو د پورتني تحلیل په اساس ویلای شو چې:
د یوه خاص ادیب، شاعر او لیکوال په اثارو کې هغو ټولو نښو او علامو ته چې د هغې په واسطه سره یو هنرمند، ادیب او لیکوال پېژندل کیږي، سبک بلل کیږي.

ګلستان تمیم
t