د هجرت الله اختیار غزل

د هجرت الله اختیار  غزل

انتظار وي، ا نتظار وي، انتظار وي
زړه د چا د زلفو خيال کې را ايسار وي

يو سړى الوتى رنګ لارې ته ګوري
يو ګلاب لمر ته په تمه تر سهار وي

ايېنه زما څېره باندې کوي څه
زه چې خپل تصوير ته ګورمه بېمار وي

څوک به څنګ ساتي د زړه آيېنه پاکه
چې ماحول يې غبار غبار غبار وي

چې تياره د چا بڼو سره لګېږي
څه فايده که په رڼآ يې اعتبار وي
t