د روژې ځینې ثابتې شوې طبي ګټې په دې ډول دي

د روژې ځینې ثابتې شوې طبي ګټې په دې ډول دي

– په بدن کې اضافي شحم په مصرف رسوي او پدې توګه د اضافي شحمو پورې د ځینو مربوطو نارغیو مخنیوی کوي.

– د وینې فشار نارمل کوي.

– د ګلوکوز پورې تړلو کینسري حجراتو په مقابل کې فوق العاده رول لري.

– معافیتي سیسټم قوي ساتي.

– هاضمي سیستم ته استراحت ورکوي.

– التهاب کموي.

– د ځینو عصبي نارغیو په مقابل کې ښه تاثیر لري.

– حجروي ترمیم ته وده ورکوي.

– د غټو کلمو په یوه برخه ( colon ) کې د مضرو بکټریاوو د له منځه تللو باعث کیږي.

– او د انسان عمر زیاتوي.

لیکنه: شرافت همیت
تبصره وکړئ

avatar
t