ښځه او روژه

ښځه او روژه

ښځه تر ټولو مخکې پاڅې پېشلمئ جوړ کړي، ټولو نه وروسته یې وخوري،
بیا روژه ونیسې غرمه د بچیانو لپاره ډوډۍ تیاره کړي، بیا د څلورو نه وروسته مېړه او خسرانې لپاره روژه ماتې تیاره کړي،

وریژې، پالک، غوښه، چکني او داسې نور تیار کړي،

بیا ورسره ډار وي چې دا به یې څنګه پخکړي وي،

د خواښې لپاره بېل خواړه تیارول، د مېړه په غصه د روژه ماتې نه مخکې صبر کول;

د اذان نه مخکې دسترخوان باندې هغه خواړه کېښودل، صفت خو نشته ! تر دوه مړیو خوړلو وروسته یو ګیلاس تروې( شلومبې) راکړه،

د څښلو سره سم دا یخې نه دي مالګه يې کمه ده

خو ټول روژه ماتې وکړي

ښځه ;بیا غلې لاړه شي خپله روژه ماته کړي،

د تراویح کولو نه وروسته ښاغلو ته د چاې یا اضافه مېوه تیارول، بیا د شپې دوه دونیمې بجې پاڅېږي،

او که الله مکړه بيده پاتې شي، بیا د ټولې کورنئ غصه زغمل ده

#نـوټ

د کور ټولې ښځې که هغه مو مور، خور، ښځه، یا لور وي خیال وساتئ، ځکه هغه هم ستا په شان انـسـان ده په دې روژه کې #نارینه په خوبونوستړي ستومان دی

او #زنانه دډوډی پخولو اودکور په کارونونو ۔۔۔۔۔نوپه دې مبارکه میاشت کې غصه مکوی اوفالتوپه کورکې جنګ مه جوړوی.

حافظ عبدالولي رازقي
تبصره وکړئ

avatar
t