وروستی څاڅکی

غزل – ساجد بهار

د روح غُسل

غزل – ظاهر اعمار

غزل – سعادت فروغي

برتراند راسل

t