په شپه کي د بې خوبۍ لاملونه

په شپه کي د بې خوبۍ لاملونه

په شپه کي د بېده کېدلو لپاره د ډېري هڅي کولو څخه وروسته هم کله چي بې خوبه کېږئ، نو ډېر لاملونه لري چي ځیني یې په دې ډول دي:

ډېر درمل خوړل: د ځینو ناروغیو له کبله د مثال په ډول: زکام، انفلونزا او دې ته ورته نورو په وخت کي چي د ډېرو درملو څخه استفاده وکړئ، نو دا ستاسو د بې خوبۍ سبب کېږي.

د بېده کېدلو څخه مخکي حمام کول هم کېدای سي ستاسو د بې خوبۍ سبب سي، نو بهتره ده چي د بېده کېدلو څخه ۱ ساعت یا هم ډېر وخت تر دې مخکي حمام وکړئ.

په کمپیوټر کي کار کول د کمپیوټر د صفحې څخه منتشره رڼا په بدن کي د ملاتونین هورمون کموي، نو ښه دا ده چي یو ساعت د خوب څخه مخکي مو کمپیوټر بند کړئ او یا هم د ۸ بجو څخه وروسته یې د صفحې رڼا ورکمه کړئ.

د اندازې څخه ډېره ډوډۍ خوړل هم د بې خوبۍ لامل کېږي، د خوب څخه دوه ساعته مخکي او په مناسبه اندازه خواړه خوړل د دې ستونزي مخنیوی کوي.

د خوب څخه مخکي پر داسي موضوعاتو بحث کول چي د غوصې سبب مو کېږي هم ستاسو د مناسب خوب مخه نیسي.

د خوب څخه مخکي په ورکو شیانو پسي ګرځېدل، چي وروسته یې پیدا نه کړی، هم ستاسو د ناآرامۍ سبب کېږي، چي ښه خوب ته مو نه پرېږدي.

ژباړه: عایشه عزیزيروغتيا ليکني او ژباړي
t