تروريستپال پاکستان تور ليست ته په اصافه کيدو دی

تروريستپال پاکستان تور ليست ته په اصافه کيدو دی

څه موده وړاندې د رسنيو راپورونو سره سم پاکستان ددې ليست په کښته کټګوري خړ ليست کې وو، خو اوس يې د ټولو شرطونه په پوره کولو سره ځان د تور ليست لپاره چمتو کړی دی
تروريستپال هیواد پاکستان د اوس لپاره رسمآ د نړۍ په تور لیست کې شامل سوی دی .
د تروریستانو د ساتنې او پالنې د څار سازمان FATF پاکستان د ترهه ګرو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړ.
له پاکستان څخه د سيمې هېوادونه په تيره يې خپل ګاونډيان هند او افغانستان په تنګ راغلي او څو ځله يې ترې شکايت کړی چې پاکستان ورته ترهګر ليږي
t