د لمر رامنځته کېدل

د لمر رامنځته کېدل

عطا محمد میاخېل

د خیال په عالم کې لمر پنځه میلیارده کاله مخکې را منځته شو.

دا هغه مهال و، چې نه شمسی منظومو او نه هم نورو سیارو شتون درلوده.

په حقیقت کې له دې وو څخه مخکې د سحاب په نامه یوې سترې ورېځې شتون درلوده.

ښایي دا ورېځ به لس میلیارده کاله، په آرامۍ سره څرخېده، خو د خپل جاذبې ځواک د لرلو له امله تیته نه شوه.

وروسته په څنګ کې یې یوه نوې سیاره وچاوده، چې دا سیاره یوه نوې ورېځ ده.

د هغو سحابي غازونو چاودنه یو بل ته سره فشار ورکوي . یو بل ته د غازو د ذراتو نږدې کېدل، د دوی د جاذبې ځواک د ډېرښت سبب ګرځي او د دوی تراکم بیا هم ډېروی.

وروسته ټوله ورېځ غونجېږي او د دې غونجېدو له امله د څرخېدو چټکتیا یې زیاتېږي او اندازه یې کوچنۍ کېږي او زموږ لمر د یوه مخکښ ستوري په بڼه چې ورېځ او غاز غونجېږي د یوه سحابي لمر په توګه را څرګندېږي.

 
t