افغانستان د وحشتونو ځمکه

افغانستان د وحشتونو ځمکه

په نوم انسان نه به دې زړه تور شي
ان له خپل ځان نه به دې زړه تور شي

افغانستان د وحشتونو ځمکه
افغانستان نه به دې زړه تور شي

د مسلمان اعمال دې وبوږنوي
له مسلمان نه به دې زړه تور شي

په چیغو، چیغو، چیغو نه رالوېږي
ولاړ آسمان نه به دې زړه تور شي

زمونږه عقل بیخي پوندو کې دی
زموږ وجدان نه به دې زړه تور شي

ښار کې کوڅه کوڅه له وېرې ډکه

امن و امان نه به دې زړه تور شي

هجرت الله اختیار

لیکوال

حامد سيال

حامد سيال يو فعال افغان ژورناليست او د ټاټوبي نيوز خبري ويب پاڼي همکار دی.اختیار ادب غزل
t