فضاپوهانو د لمر نه اویا برابره لوی تورسوری موندلی!

فضاپوهانو د لمر نه اویا برابره لوی تورسوری موندلی!

چینایي ستورپوهان په مشرۍ یوې ډلې داسې یو ستر بلیکهول یا تورسوری موندلی چې نړیوال ساینس پوهان یې په ستروالي او تیورۍ حیران کړي.

دا ډله ستور پوهان وایي چې دا تورسوری یې د ځمکې نه د ۱۴ زره نوري کاله واټن لرونکې یوې فضا کې موندلی.

ساینس پوهان باور لري چې تور سوري هغه فضایي اجسام دي چې د ستورو (لکه لمر) له سقوط نه را منځ ته کېږي او یواځې زمونږ په شېدولارې کهکشان کې په اټکلي ډول سل میلیونه تور سوري شتون لري.

ویل کېږي تورسوري د جاذبې دومره قوي ځواک لري چې حتی نور یا رڼا هم ځان ته جذبوي.

تر اوسه د مالوماتو پر بنسټ تر ټولو لوی کشف شوی تورسوری له لمر نه شل ځلې لوی وو، خو د چینایي ساینس پوهانو دا نوی کشف شوی بلیکهول زمونږ له لمر نه ۷۰ برابره ډېر لوی دی.

عدنان نجیبي
t