تازه غزل – حضرت یوسفزی

تازه غزل – حضرت یوسفزی

د یو مایوسه او د مات زړه په اسره روان یم
بیا هم د ښکلي جانان یاده!درسره روان یم

زما ارمانه! زه دې ولې ځانله پريښودمه؟
ما اوس اخیستې ده له ځانه مخه ښه روان یم

ما خو دا ټوله دنیا پریښوده او تاته راغلم
آخر له تانه نو بیا ولې په ګیله روان یم؟

دا څویم ځل دې چې د ځان په ځنکدن اودریږم
دا څویم ځل دی چې د ځان په جنازه روان یم

ژونده! منې کنه چې څومره یم مین درباندې؟
هغه مې وژني او زه خواکې ورسره روان یم!

د یوسفزي سره په لږه باندې ژوند نه کیږي
د یوسفزي سره په لویه حوصله روان یم

لیکوال

حامد سيال

حامد سيال يو فعال افغان ژورناليست او د ټاټوبي نيوز خبري ويب پاڼي همکار دی.
t