کله مو د موبایل دروغجن زنګ تر غوږو سوی ده؟

کله مو د موبایل دروغجن زنګ تر غوږو سوی ده؟

ولي ډیر کله موږ داسي فکر کوو چې مبایل ته مو زنګ دی او یا هم موبایل لړزه کوي خو په حقیقت کې هیڅ هم نه وې اخیر څنګه کولی سو له دغسي یو رواني کار څخه ځان بسیا کړو؟
د مبایل ۹۰ سلنه کارکونکې له دې ځوریږي چې فکر کوي مبایل ته یې زنګ دی خو په کتلو یې ویني چې هیڅ هم نسته.
څیړونکي وایې نوې ټکنالوجي زموږ د بدن یوه برخه ګرځیدلې ده همدا تاثیر دی چې موږ کله، کله د مبایل دروغجن زنګ اورو.
ځیني نور څیړونکي بیا وایې د مبایل زنګ اوریدل او یایې لړزه احساسول دا یو ډول تشویش دی او بله دا هم ویل کیږي چې کوم څوک د یو چا مبایل ته په تمه او سترګي په لار وي هم دغه دروغجن ږغ اوري او تر غوږو کیږي یې.
خو اوس پوښتنه داده څنګه باید له دې ستونزي ځان خلاص کړو؟
ښه ده چې تمرکز مو پیاوړی کړئ او په یو وخت کې پر یوه مشخص کار فکر وکړئ. د موبایل لږ کارول هم دغه ستونزه له منځه وړلای سي.
t