د رسول الله صلی الله عليه وسلم سره د سلطان محمود غزنوي مينه!

د رسول الله صلی الله عليه وسلم سره د سلطان محمود غزنوي مينه!

يوه ورځ سلطان محمود غزنوي خپل خادم محمد ته د تاج الدين په نوم غږ وکړ
محمد حيران شو چې سلطان ولې ما ته بدل نوم واخیست
زما خو ډېر ښکلی نوم دی
محمد د ډېر خفګان له کبله مريض شو
سلطان محمود غزنوي يې پوښتنې ته ورغی
محمد ورته وويل
پاچا صاحب هغه ورځ چې تاسو ماته د تاج الدين په نوم غږ وکړ
زه ډېر خفه شوم
ما خو به کومه تېروتنه نه وي کړي؟
سلطان محمود غزنوي موسکی شو محمد ته يې وويل نه ګرانه
تاسو هيڅ تېروتنه نه ده کړې.
خو ما هيڅکله د محمد نوم بې اودسه نه دی اخیستی
زه د رسول الله د نوم محمد سره ډېره مينه لرم
په هغه ورځ مې چې تاسو ته د محمد پر ځای د تاج الدين نوم
واخيست زما اودس نه و.

عرفات پردېس

لیکوال

حامد سيال

حامد سيال يو فعال افغان ژورناليست او د ټاټوبي نيوز خبري ويب پاڼي همکار دی.
t