رڼا دې ورغوي ته رالوېدلې

رڼا دې ورغوي ته رالوېدلې

رڼا دې ورغوي ته رالوېدلې
د باران څاڅکي دي پر مټ
لکه ساده شیشیي غمي
ناست دي
شمال دې د وېښتو په موجونو کې
لکه وحشي مار لاره کچ کوي
نمجن باڼه دي
د وړانګو له رنګین ټال سره ټالۍ وهي
پیشو دې د چپې پښې بټه ګوته څټي
څو مرغۍ د بام د چجې له بنجخو
چېرته لرې ګوري
نه پوهېږم څومره لري
ښايي ډېر لري
هومره چې د چا نظر کار کوي
یا هومره ډېر
لکه څوک چې چېرته چا ته انتظار کوي

اومان نیازی

لیکوال

حامد سيال

حامد سيال يو فعال افغان ژورناليست او د ټاټوبي نيوز خبري ويب پاڼي همکار دی.
t