سوله – طارق تسل

سوله – طارق تسل

سوله ریښتیا د مقدسې پدیدې نوم دی
چې زندګۍ ته د سپیڅلې ارادې نوم دی
سوله د دوو مئینو زړونو د یووالي انځور
جنګ د الفت د نابودۍ د ډرامې نوم دی
سوله کتاب په لاس خوشاله واړه درس ته بیایي
جنګ د تعلیم او انسانیت د خاتمې نوم دی
سوله ارزښت د بېچاره بزګر د لاس پېژني
جنګ د بزګر د سوځیدلې کروندې نوم دی
سوله تیاره کې د رڼا د شتون کره تعریف دی
جنګ په رڼا ورځ د بدرنګې تورې شپې نوم دی
سوله په تش نس د خوښۍ شتمنۍ احساس دی
جنګ په ډک لاس کې د غربت او اندیښنې نوم دی
تسل د سولې سره دومره ډیره مینه لري
چې غوره کړې یې د خپلې محبوبې نوم دی

لیکوال

حامد سيال

حامد سيال يو فعال افغان ژورناليست او د ټاټوبي نيوز خبري ويب پاڼي همکار دی.
t