د جګړو په نوعیت کې به تغیر رامنځ ته سي؟

د جګړو په نوعیت کې به تغیر رامنځ ته سي؟

موږ اوس ډرون، ټانکونه الوتکې او داسې نور ماشینونه وینو چې د زیات پرمختګ او جګړې لپاره ترې کار اخیستل کیږي
خو کيدای سي دا هر څه بدل سي او د جګړو په نوعيت کې توپير رامنځ ته سی
امريکا روسيه او اسرائيل اوس مهال د نهايي وژونکو او د بشپړ اتوماتو وسلو (ايل اې ډبليو اس) پر جوړولو باندې پانګونې کوي، خو د دغو وسلو د استعمال او کنترول له پاره هيڅ بین المللي قوانین شتون نه لري.
د سره صليب د نړيوالې کميټې مشر، پيټر ماور چې په نړيواله کچه د قانونو د جوړيدو په برخه کې فعاليت کوي وايي: «پر دغو ماشينونو باندې په يو ډول نه يو ډول د انسانانو کنترول اړين دی، يوازې انسان کولی سي د جګړو پر وخت د دغو وسلو کارول او د هغو ځواک په نظر کې ولري.
t