بې شعوري

بې شعوري

قاضي د مصري صدراعظم انور سادات د قاتل څخه وپوښتل:
تا سادات ولي ووژئ؟
قاتل: ځکه چي هغه یو سیکولر وو.
قاضی: دا سیکولر څه ته وايي؟
قاتل: نه پوهېږم.
د مشهور مصري ادیب نجیب محفوظ د وژونکي بریدګر څخه قاضي وپوښتل: ته ولي نجیب ته خښمېدلی وې؟
قاتل: ځکه هغه یو تروریست دئ، او هغه د تروریزم د شدت یو کتاب (رواية اولاد حارتنا) لیکلئ دئ.
قاضي: ایا تا دا کتاب لوستئ؟
قاتل: نه.
قاضي د مشهور کاتب (فرج فودة) د درې کسه وژونکو څخه په یو ځلي وپوښتل:
تاسي فرج ولي ووژئ؟
قاتل: هغه یو کافر وو.
قاضي: ته څه پوه سوې چي هغه کافر دئ؟
قاتل: د هغه له کتابونو څخه.
قاضي: تاسي د هغه د کوم کتاب څخه د هغه کفر اثبات کړ؟
قاتل: زه نه غواړم د هغه کتاب ولولم.
قاضي: تاسي ولي د هغه کتاب نه لولئ؟
قاتل: ځکه زه لیک او لوست نه سم کولای.
له شک پرته په همداسي زیاترو مظاهرو او اعتصابونو کي ګډون کوونکي دا نه سي درک کولای چي هغه ولي او د څه دپاره په دې کشمکش کي دي.
تر هغه مهاله چي ملت په انفرادي ډول باشعوره نه سي، تر هغه وخته به ټولنه ددې جهالت پور پرې کوي.

ژباړه: نعیمي
t