د میینانو که د لیوانو نړیواله ورځ !

د میینانو که د لیوانو نړیواله ورځ !

نن ورځ د میینانو نړیواله ورځ ده ، دا ورځ په نوره نړۍ کې ښه په جوش سره نمانځل کیږي …

د نورې نړۍ او زموږ په فکر ، فرهنګ ، دین ، رسم او رواج ، ټولنیز ژوند او هرڅه دومره توپیر سره لري ، چې حال مه وایه!

هغوي او دلته په هیواد کې دغه ورځ یو شمیر د هوس لیوان په ډیرې سپین سترګۍ نمانځي …په داسې حال کې ، چې د ژوند ملګرې ته یو دروغجنه مسکا هم نشي کولای!

دا نو د خپلې مینې او هم د ژوند د ملګرې سره ستره جفا ده ، د هوس او خواهشاتو وږي دې خپلو ناوړه کړنو ته د مینې سپیڅلې کلیمه نه کاروي …

ډیر پام کوئ! هسې نه تاسې د داسې څو مخو انساني شیطانانو په لومو کې راګیر شئ ، ژوند به مو در تبا کړي او بیا ارمان کول هیڅ ګټه نلري …

رښتینې مینه عبادت دی!
مینه د ژوند سکون او راحت دی!
مینه د ژوند ښکلا او زینت دی!
د میینانو ورځ دې هغه چاته مبارک وي ، چې د مینې په نوم د خلکو د ژوند سره لوبې نه کوي …

عزیزالله عزیز
t