د نصیر احمد شهاب نوی غزل

د نصیر احمد شهاب نوی غزل

چې تۀ به رانۀ شې لۀ دغۀ ډاره وګرځېدم
د دروازې لۀ ژۍ دې څو، څو واره وګرځېدم

هیڅ لرې نۀده چې داستاغوندې بې نیازه شمه
نا هیلې سترګې دې لۀ هر درباره وګرځېدم

لکه راغلی چې وم څومره ډېرو هیلو سره
هومره برباد ستا لۀ اباده ښاره وګرځېدم

مقتله ښۀ دې پۀ درشل باندې ولاړ ومه خو
د یو کمکي غوندې ارمان لپاره وګرځېدم

درتلمه تاته ژوند بېخي پۀ مخه کړی ومه
تاسو مې ولېدئ پۀ خپله لاره وګرځېدم

لیکوال

صميم هڅاند

صميم هڅاند يو فعال افغان ژورناليست او د ټاټوبي نيوز خبري ويب پاڼي همکار دی.
t