د نس ناستي پېژندنه

اوبلن رفع حاجب که په ۲۴ ساعتونو درې ځلي یا له دریو څخه زیات انسان ته پېښ سي،...

د لاسونو ساتنه

ډاکټر عبدالولي اعتماد ( د پوستکي او ښکلا متخصص)

لکه څنګه چي د مخ او سر پوستکی...