(کندهاري ناشران)

پر هر قوم چي خداى مهربانه سوى دى په پوهه سمبال مشران ئې ور په برخه کړي دي....

له الفاظو سره لوبي مه کوئ!

تېره اوونۍ يوه ورځ له يوه ملګري سره ټلوېزيون ته ناست وم. په ټلوېزيون کي ورځني خبرونه او...